Platforma Komunikacyjna

Platforma Komunikacyjna systemu Virtual Personal Manager posiada szeroką funkcjonalność modułową.

 


 

 

 Poczta

Moduł Poczta systemu VPM to narzędzie pozwalające na używanie systemu poczty elektronicznej z dowolnego komputera mającego dostęp do Internetu i zainstalowaną przeglądarkę internetową. Moduł ten został zintegrowany z modułem Adresy, Kontakty, dzięki czemu m.in. za jednym razem można wysłać e-mail do grupy kontaktów. Możemy także definiować i zmieniać sygnatury oraz załączać pliki i nadawać odpowiednie priorytety wiadomościom.

                 

 

 

 

 

Kalendarz

Dobrej klasy organizer elektroniczny, umożliwia komunikację z pracownikami (delegowanie zadań poprzez wpisy do ich kalendarzy) i kontrolowanie czasu ich pracy. Użytkownik może zaplanować swój dzień i na bieżąco kontrolować realizowane zadania. Za pomocą kalendarza możemy planować wszystkie wydarzenia i zadania. Użytkownik ma możliwość wyświetlania terminarza w czterech widokach: dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Nadchodzące wydarzenia można zapisywać w kalendarzu nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników systemu, np. zebrania firmowe, prezentacje, szkolenia itp. Dla każdego spotkania można określić przewidywany czas trwania, lokalizację lub ustawić powiadomienia o zbliżającym się czasie zdarzenia. Jeśli jakieś wydarzenie powtarza się regularnie, można wpisać je do terminarza z określeniem jego powtarzalności.

          

 

 

 

Komunikator

Moduł ten umożliwia komunikowanie się ze wszystkimi współpracownikami w firmie. Oprócz wiadomości tekstowych, komunikator umożliwia też przesyłanie różnych plików i dokumentów.

 


 

Dziennik

Dzięki temu modułowi możliwe jest zlecanie wykonania określonych zadań lub telefonów innym użytkownikom systemu. Definiując zadanie/telefon należy określić termin jego wykonania, a następnie można śledzić postęp jego realizacji. Wygenerowane zlecenie można przypisać do istniejącego projektu lub połączyć z danym kontaktem z modułu Adresy, kontakty. W ten sposób w historii kontaktu będzie widoczne podłączone zadanie. W Dzienniku możliwe jest również generowanie notatek i definiowanie dla kogo mają być one widoczne.

          

 

 

 

Anty Acta

Moduł ten umożliwia ściąganie z internetu i przechowywanie dowolnych plików na serwerze, dostęp będzie możliwy przez internet z każdego miejsca na świecie. Dane są całkowicie bezpieczne. Pojemność prywatnej przestrzeni serwerowej to 4 GB. Moduł ten umożliwia również przesyłanie dowolnych plików między użytkownikami.

          

 

 

 

Sejf

Moduł Sejf to usługa lokalna, którą użytkownik nabywa przy zakupie nośnika VPM. Oferuje możliwość bezpiecznego przechowywania danych w zabezpieczonym hasłem woluminie lub na dysku komputera. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów kryptograficznych open source'owej aplikacji TrueCrypt dane, które przechowujemy w module są całkowicie bezpieczne. Nie ma możliwości odzyskania hasła w przypadku jego zapomnienia.

 


  
 

 

Adresy, kontakty

Moduł ten służy do przechowywania informacji o osobach i instytucjach, z którymi utrzymujemy kontakty. Oprócz podstawowych danych (imię, nazwisko, numery telefonu, nazwa firmy, dane adresowe firmy i prywatne itp.) można tu umieścić informacje o zajmowanym stanowisku służbowym czy dacie urodzin. Ponadto dla każdego kontaktu można wprowadzić krótki opis czy załączyć plik np. z ofertą czy umową. W ten sposób tworzona jest obszerna baza teleadresowa, zawierająca także historie kontaktów z daną osobą czy instytucją. Dany kontakt można przypisać do wcześniej zdefiniowanych kategorii, np. kontrahenci, dostawcy, pracownicy. Można również określić prawa dostępu grup użytkowników do określonych wpisów.

            

 

 


 

Menedżer Projektów

W przypadku tego modułu Użytkownicy VPM mogą sprawnie planować i realizować projekty. Narzędzie to, przydatne jest również w kontrolowaniu budżetu oraz opracowaniu strategii dalszych działań. Pracownicy odpwoeidzialni za nadzór nad projektami mają dostęp do bieżących informacji o wykonywanych przedsięwzięciach. Informacje te z pewnością będą przydatne w sprawnym planowaniu przyszłych projektów, dokładnym szacowaniu terminów oraz efektywnym dysponowaniu dostępnymi zasobami osobowymi i finansowymi. Stosowanie Menedżera Projektów przyczynia się do znacznej oszczędności czasu potrzebnego na śledzenie i analizę postępów w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

          

 

 

 

Zasoby

Moduł ten służy do zgromadzenia w jednym miejscu informacji o zasobach, jakimi dysponuje użytkownik. Dzięki tej funkcji można sprawnie zarządzać współdzielonymi zasobami firmowymi takimi jak, np. samochody służbowe, sale konferencyjne itp. Każdy zdefiniowany w systemie zasób można zarezerwować na określony czas. Jeśli w tym samym czasie inny użytkownik będzie chciał skorzystać z zasobu, zostanie poinformowany, że w danym terminie nie jest to możliwe.

           

 

 

 

Czas pracy

Moduł Czas Pracy służy nam do nadzorowania czasu pracy nad poszczególnymi projektami, zadaniami. W prosty sposób możemy do danego użytkownika przypisać projekt lub konkretne zadania, wyznaczyć czas trwania projektu. Moduł ten łączy się z modułem Menedżer Projektów.

          

 

 

 

System Śledzenia

Zintegrowany z Menedżerem Projektów system śledzenia i raportowania błędów. Moduł System Śledzenia umożliwia śledzenie aplikacji systemu, organizowanie usług i procesów zarządzania zdarzeniami. Umożliwia on pełne rozeznanie na temat tego, co dzieje się w programie.

          

 


 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z drugą częścią systemu Virtual Personal Manager - Office Pack (zakładka Office Pack).

 


 

Zakupić produkt VPM mogą Państwo w naszym sklepie internetowym, dostępnym na tej stronie w zakładce e-SKLEP.

Ostatnie opinie klientów

 

 

„Świetny program, znacznie lepszy od pakietu microsoftu”

Jan Nowak

 

 

„Świetne oprogramowanie, polecam!”

Paweł Kowalski

 

(c) 2012 by Virtual Personal Manager (ACC Centrum Handlowe S.A.)